Gazy     Armatura     Włazy     Kołnierze     Przyjaciele     Tłumaczenia     Sklep     Kontakt 
   Armatura skręcana     Armatura do wspawania     Zawory kulowe 
Redukcje spawane symetryczne i niesymetryczne wyciskane z rur DIN 2616
POWRÓT


D
mm
d
mm
S
mm
s
mm
L
mm
waga
kg
Symetryczne Niesymetryczne
Gatunek
1H18N9T i
H17N13M2T
Gatunek
0H22N24-
M4TCu
Gatunek
00H17-
N14M2
Gatunek
1H18N9T i
H17N13M2T
26,90
26,90
21,30
21,30
1,60
2,60
1,60
2,60
38,0
38,0
0,04
0,04
°
 
 
°
 
 
 
 
33,40
33,40
33,40
33,40
33,40
21,30
21,34
26,67
26,70
21,30
2,77
2,77
2,77
3,38
2,00
2,77
2,11
2,11
2,11
1,60
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
0,10
0,10
0,10
0,14
0,07
 
 
 
 
°
 
 
 
 
 
°
°
°
°
°
 
 
 
 
 
33,70
33,70
33,70
26,90
26,90
23,70
2,00
3,20
3,38
1,60
2,60
2,87
50,0
50,0
50,0
0,07
0,10
0,10
°
 
 
 
°
°
 
 
 
 
 
 
42,40 33,70 2,00 2,00 50,0 0,10 °      
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
21,30
26,90
33,70
42,40
33,40
42,40
21,34
42,40
33,70
2,00
2,00
2,00
2,00
2,77
3,20
3,68
3,68
5,08
1,60
1,60
2,00
2,00
2,77
3,20
2,77
3,56
3,91
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
64,0
0,15
0,15
0,15
0,15
0,18
0,25
0,27
0,27
0,34
°
°
°
°
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
°
°
°
°
 
 
 
 
°
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
26,90
33,70
42,40
48,30
33,40
42,40
2,00
2,00
2,00
2,00
2,77
3,91
1,60
2,00
2,00
2,00
2,77
3,56
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
0,20
0,20
0,20
0,20
0,29
0,47
°
°
°
°
 
 
 
 
 
 
 
°
 
°
 
°
°
 
 
 
 
 
 
 
73,00
73,00
73,00
48,26
60,33
48,30
3,05
3,05
5,16
2,77
2,77
3,60
90,0
90,0
90,0
0,45
0,45
0,80
 
 
 
 
 
°
°
°
 
 
 
 
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10
48,30
48,30
48,30
60,30
60,30
2,30
3,00
3,00
3,00
3,05
2,00
2,00
2,77
2,00
2,77
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
0,33
0,47
0,47
0,47
0,47
°
 
 
 
 
 
°
°
°
°
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
48,30
60,30
48,30
48,26
60,33
73,00
76,10
60,30
76,10
2,30
2,30
3,00
3,05
3,05
3,05
3,05
5,49
5,49
2,00
2,00
3,00
2,77
2,77
3,05
3,00
3,91
4,00
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
0,42
0,42
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
1,06
1,06
°
°
 
 
 
 
 
 
 
 
 
°
 
 
 
°
°
°
 
 
 
°
°
°
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
88,90
76,10
60,30
48,30
60,30
60,33
73,00
76,10
88,90
2,60
2,60
2,60
2,60
3,00
3,05
3,05
3,05
3,05
2,30
2,30
2,00
2,00
3,00
2,77
3,05
3,00
3,05
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,69
0,69
0,65
0,65
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
°
°
°
°
 
 
 
 
 
 
 
°
 
°
°
 
°
°
 
 
°
 
 
°
°
 
°
 
°
°
°
 
 
 
 
 
139,7
139,7
139,7
139,7
114,3
88,90
76,10
114,3
2,90
2,90
2,90
3,00
2,60
2,30
2,30
3,00
127
127
127
127
1,25
1,22
1,16
1,25
°
°
°
 
 
 
 
°
 
 
 
 
°
°
°
 
141,3
141,3
88,90
114,3
3,40
3,40
3,05
3,05
127
127
1,68
1,68
 
 
 
 
°
°
 
 
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
139,7
114,3
88,90
88,90
114,3
2,90
2,90
2,90
3,40
3,40
2,60
2,60
2,30
3,05
3,05
140
140
140
140
140
1,80
1,80
1,76
2,50
2,50
°
°
°
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
°
°
°
°
°
 
 
219,1
219,1
219,1
168,3
139,7
114,3
3,20
3,20
3,20
2,90
2,90
2,90
152
152
152
3,30
3,30
3,10
°
°
°
 
 
 
 
 
 
°
°
°
POWRÓT
©$miglo®